Bestuur

Het netwerkbestuur geeft leiding en sturing en zorgt dat het netwerk gefocust blijft op de missie en visie. Zij zorgt voor de structuur waarbinnen de verantwoordelijkheden en de daaraan gekoppelde activiteiten plaats kunnen vinden. Het bestuur zorgt voor de verbindingen tussen de verschillende activiteiten, werkgroepen en samenwerkingspartners.

Winnie van EL (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ UMCGroningen
 • Voorzitter van bestuur VS Diabetes
 • Samen met bestuur verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het netwerk
 • Verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van het beleids- en jaarplan
 • Aanspreekpunt voor het algemeen bestuur en de commissie netwerken van V&VN VS
 • Onderhoudt contacten met V&VN VS
 • Lid Werkgroep Positionering

Inge van de Belt – ter Horst (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ St Jansdal Harderwijk
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Secretaris
 • Taken: Agenda en notulen voor de vergaderingen / ALV, verzorgen van de nieuwsbrief, triëren van de binnengekomen mail
 • Intensieve samenwerking met de voorzitter, maar ook met de werkgroep samenwerken wat betreft de interne netwerkkaart

Misja Sprengers (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ Amsterdam UMC
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Voorzitter werkgroep samenwerken
 • In kaart brengen van samenwerkingspartners in de diabeteszorgverlening intern en extern en contacten onderhouden

Denise Baaten (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ Dijklander ziekenhuis locatie Hoorn en Purmerend
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Voorzitter werkgroep Media en communicatie
 • Zichtbaarheid in bestaan van netwerk en activiteiten. Hieronder vallen de website, social media (LinkedIn)

Tanja Claassen (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ Flevoziekenhuis, Almere
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Voorzitter werkgroep Deskundigheid
 • Het aanbieden van minimaal 1 fysieke scholing en 1 online scholing per jaar
 • Ondersteuning bieden op vragen vanuit het netwerk over het thema deskundigheidsbevordering
 • Vanuit het netwerk een bijdrage leveren in de vorm van sprekers aan het V&VN-VS jaarcongres

Jorien Braker-Roelofs (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ Deventer Ziekenhuis
 • Lid van dagelijks bestuur netwerk VS diabetes
 • Voorzitter werkgroep Positionering
 • Verstevigen van de positie van de VS diabetes dmv ontwikkelen en actualiseren van het visiedocument, factsheet te maken met kernwaarden die belangrijk zijn voor de VS diabetes. Bekendheid van de VS te vergroten bij belangrijke stakeholders en een platform te bieden aan de VioS

Pia Stallenberg (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ Huisartsenpraktijk Noorderlingen
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Voorzitter werkgroep Wetenschap
 • Doelstelling: de wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkundige zorg aan patiënten met diabetes te bevorderen
 • Een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen; Evidence Based Practice (EBP)
 • Het samenwerken met andere werkgroepen zoals het netwerk endocrinologie
 • Het verzorgen van (wetenschappelijke) artikelen in DiabetesPro en Endocrinologie
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en beoordeling van multidisciplinaire richtlijnen.

Waar bent u naar op zoek?

Inloggen