Bestuur

Het netwerkbestuur geeft leiding en sturing en zorgt dat het netwerk gefocust blijft op de missie en visie. Zij zorgt voor de structuur waarbinnen de verantwoordelijkheden en de daaraan gekoppelde activiteiten plaats kunnen vinden. Het bestuur zorgt voor de verbindingen tussen de verschillende activiteiten, werkgroepen en samenwerkingspartners.

Hélöise van der Vegt-Nijenhuis

Verpleegkundig specialist AGZ Diabetescentrum Isala

Fatima Malki

Verpleegkundig specialist AGZ Medisch centrum Jan van Goyen (werkgroep media en communicatie)

Winnie van EL (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ UMCGroningen
 • Voorzitter van bestuur VS Diabetes
 • Samen met bestuur verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het netwerk
 • Verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van het beleids- en jaarplan
 • Aanspreekpunt voor het algemeen bestuur en de commissie netwerken van V&VN VS
 • Onderhoudt contacten met V&VN VS
 • Lid Werkgroep Positionering

Inge van de Belt – ter Horst (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ St Jansdal Harderwijk
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Secretaris
 • Taken: Agenda en notulen voor de vergaderingen / ALV, verzorgen van de nieuwsbrief, triëren van de binnengekomen mail
 • Intensieve samenwerking met de voorzitter, maar ook met de werkgroep samenwerken wat betreft de interne netwerkkaart

Misja Sprengers (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ Amsterdam UMC
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Voorzitter werkgroep samenwerken
 • In kaart brengen van samenwerkingspartners in de diabeteszorgverlening intern en extern en contacten onderhouden

Tanja Claassen (MSc ANP)

Verpleegkundig specialist AGZ Flevoziekenhuis, Almere
 • Lid van bestuur VS diabetes
 • Voorzitter werkgroep Deskundigheid
 • Het aanbieden van minimaal 1 fysieke scholing en 1 online scholing per jaar
 • Ondersteuning bieden op vragen vanuit het netwerk over het thema deskundigheidsbevordering
 • Vanuit het netwerk een bijdrage leveren in de vorm van sprekers aan het V&VN-VS jaarcongres

Waar bent u naar op zoek?

Inloggen