Jaarcongres V&VN VS 10 en 11 oktober

De congrescommissie van V&VN VS nodigt je met veel trots uit op het 16e jaarcongres met het thema “perspectief”. Het 16e jaarcongres zal plaatsvinden in het Postillion Convention Centre Rotterdam op 10 en 11 oktober 2024. In de zorg verwijst perspectief naar het gezichtspunt of standpunt vanuit verschillende belanghebbenden, zoals patiënten, zorgverleners, families en de samenleving als geheel.

Het omvat de manier waarop mensen de zorg ervaren, de verwachtingen die ze hebben en de doelen die ze willen bereiken. Perspectief in de zorg draait om het begrijpen van diverse behoeften, waarden, en voorkeuren van alle betrokken partijen om zo de zorg te verbeteren en aan te passen aan individuele behoeften en omstandigheden.

Dit kan onder meer gaan over het bieden van gepersonaliseerde zorg, het betrekken van patiënten bij behandelbeslissingen, en het streven naar een holistische benadering van gezondheid en welzijn. Onze plenaire sprekers zullen jullie meenemen in de verschillende perspectieven die invloed hebben op de zorg.

Het perspectief voor zorg voor onze jongste patiënten, het perspectief van artificial intelligence (AI), het perspectief van de bruggenbouwer en het perspectief van de gezondheidszorg. We willen alle potentiële sprekers uitdagen om in de parallelsessies een presentatie te verzorgen die een directe link heeft met het thema “perspectief”.

 

Meer informatie

Online nascholing Vrijdag 22 maart 2024

Op vrijdag 22 maart aanstaande vindt de online nascholing plaats.

Laatste nieuws

Topics van de ATTD voor de klinische praktijk

In deze video neemt Fatima Malki de kijker mee in de highlights van de ATTD. Daarnaast...

Nieuwe inhoudelijke partner Diabetesgeneeskunde: Netwerk Verpleegkundig Specialisten Diabetes

Het Netwerk VS Diabetes is een platform dat zich sterk maakt voor de ontwikkeling van het...