Over het netwerk

Missie

Het netwerk Verpleegkundig Specialisten Diabetes (VS diabetes) is opgericht in 2018. De groep bestaat uit VS en VS in opleiding (vios) die zich hebben verenigd op basis van het expertisegebied diabeteszorg binnen de Algemene Gezondheidszorg (AGZ). De leden zijn werkzaam in verschillende organisaties binnen de eerste, tweede en derde lijn, verspreid over Nederland. Alle leden hebben de opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) afgerond of zijn nog in opleiding. Het netwerk is een onderdeel van de V&VN-VS netwerkgroepen.

Visie

Het netwerk VS diabetes is een nieuwe schakel in de ontwikkeling van de diabeteszorg. Wij profileren ons door toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. We zijn zelfstandige behandelaar die een samenwerkingspartner is voor andere disciplines en organisaties. Als netwerk bieden we een platform van zorgprofessionals om deskundigheid en onze positionering te versterken. We dragen bij aan de continue professionalisering van de functie VS in de diabeteszorg.

Pijler Positionering
en Profilering

Activiteiten versterken de positie en zichtbaarheid van de VS diabeteszorg.

  • Werkgroep: ontwikkeling visiedocument 
  • Werkgroep: media & communicatie

Pijler Kwaliteit

Activiteiten die ontwikkeld worden met het oog op de pijler kwaliteit, richten zich op continue verbetering en innovatie van de diabeteszorg

  • Werkgroep: ontwikkeling visiedocument 
  • Werkgroep: media & communicatie

Pijler Positionering
en Profilering

Activiteiten versterken de positie en zichtbaarheid van de VS diabeteszorg.

  • Werkgroep samenwerking

Waar bent u naar op zoek?

Inloggen