Missie & visie

Missie

Het netwerk VS diabetes is een platform dat zich sterk maakt voor de ontwikkeling van het beroep van de VS diabetes. Het netwerk verbindt en inspireert verpleegkundig specialisten diabetes met als doel de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, inhoudelijke kennis te vergroten en de positie als professional in de diabeteszorg te verstevigen.

Visie

Het netwerk VS diabetes is een nieuwe schakel in de ontwikkeling van de diabeteszorg. Wij profileren ons door toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. We zijn zelfstandige behandelaar die een samenwerkingspartner is voor andere disciplines en organisaties. Als netwerk bieden we een platform van zorgprofessionals om deskundigheid en onze positionering te versterken. We dragen bij aan de continue professionalisering van de functie VS in de diabeteszorg.

“De Verpleegkundig Specialist Diabetes Versterkt de Zorg”

De rol van de VS Diabetes is gebaseerd op de volgende pijlers: