De verpleegkundig specialist

versterkt de zorg

Het netwerk Verpleegkundig Specialisten Diabetes (VS Diabetes) is opgericht in 2018. De groep bestaat uit VS en VS in opleiding (VioS) die zich hebben verenigd op basis van het expertisegebied diabeteszorg binnen de Algemene Gezondheidszorg (AGZ). De leden zijn werkzaam in verschillende organisaties binnen de eerste, tweede en derde lijn, werkzaam in alle delen van Nederland.

Wil je meer te weten komen hoe de VS Diabetes de zorg versterkt?

Online nascholing

vrijdag 22 maart 2024

Mariette Boon geeft een update over Diabetes en obesitas. Daarnaast presenteren we het jaarplan en nemen we jullie mee in de nieuwe website. Een belangrijke stap voorwaarts in onze positionering als netwerk.

Het laatste nieuws