Over het netwerk

Missie

Het netwerk VS diabetes is een platform dat zich sterk maakt voor de ontwikkeling van het beroep van de VS diabetes. Het netwerk verbindt en inspireert verpleegkundig specialisten diabetes met als doel de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, inhoudelijke kennis te vergroten en de positie als professional in de diabeteszorg te verstevigen.

Visie

Het netwerk VS diabetes is een nieuwe schakel in de ontwikkeling van de diabeteszorg. Wij profileren ons door toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. We zijn zelfstandige behandelaar die een samenwerkingspartner is voor andere disciplines en organisaties. Als netwerk bieden we een platform van zorgprofessionals om deskundigheid en onze positionering te versterken. We dragen bij aan de continue professionalisering van de functie VS in de diabeteszorg.

“Samen met de beroepsvereniging V&VN VS maken we ons sterk voor professionalisering van het beroep verpleegkundige specialist.”  

Pijler Positionering
en Profilering

Activiteiten versterken de positie en zichtbaarheid van de VS diabeteszorg.

  • Werkgroep: ontwikkeling visiedocument 
  • Werkgroep: media & communicatie

Pijler Kwaliteit

Activiteiten die ontwikkeld worden met het oog op de pijler kwaliteit, richten zich op continue verbetering en innovatie van de diabeteszorg

  • Werkgroep: ontwikkeling visiedocument 
  • De werkgroep: deskundigheidsbevordering
  • De werkgroep wetenschap

Pijler Samenwerking

Activiteiten gericht op samenwerking met relevante partijen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

  • Werkgroep samenwerking

Doelstellingen VS Diabetes

1

De VS diabetes is zichtbaar voor patiënten en zorgprofessionals en heeft invloed binnen de diabeteszorg, zowel binnen de organisaties waar zij werkzaam is als op regionaal en landelijk niveau.

2

Voor betrokken zorgprofessionals is het duidelijk wat de VS toevoegt aan de diabeteszorg.

Het netwerk initieert activiteiten op gebied van onderzoek, opleiding, (richtlijn)ontwikkeling en beleidsbeïnvloeding ter verbetering van de diabeteszorg.

4

Het netwerk biedt een platform om kennis en expertise uit te wisselen en te ontwikkelen. Daarnaast worden knelpunten die de verbetering van de kwaliteit in de weg staan op de juiste plaats geadresseerd.

5

De netwerkleden zijn op de hoogte van elkaars expertise en werkgebieden en kunnen optimaal gebruik maken van de interne netwerkkaart.

6

Het netwerk zoekt actief naar samenwerking met relevante partijen op regionaal en landelijk niveau en heeft een belangrijke rol in samenwerkingsverbanden die bijdraagt aan het bereiken van de visie.

Waar bent u naar op zoek?

Inloggen