Over het netwerk

Missie

Het netwerk VS diabetes is een platform dat zich sterk maakt voor de ontwikkeling van het beroep van de VS diabetes. Het netwerk verbindt en inspireert verpleegkundig specialisten diabetes met als doel de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, inhoudelijke kennis te vergroten en de positie als professional in de diabeteszorg te verstevigen.

Visie

Het netwerk VS diabetes is een nieuwe schakel in de ontwikkeling van de diabeteszorg. Wij profileren ons door toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. We zijn zelfstandige behandelaar die een samenwerkingspartner is voor andere disciplines en organisaties. Als netwerk bieden we een platform van zorgprofessionals om deskundigheid en onze positionering te versterken. We dragen bij aan de continue professionalisering van de functie VS in de diabeteszorg.

Pijler Positionering
en Profilering

Activiteiten versterken de positie en zichtbaarheid van de VS diabeteszorg.

  • Werkgroep: ontwikkeling visiedocument 
  • Werkgroep: media & communicatie

Pijler Kwaliteit

Activiteiten die ontwikkeld worden met het oog op de pijler kwaliteit, richten zich op continue verbetering en innovatie van de diabeteszorg

  • Werkgroep: ontwikkeling visiedocument 
  • De werkgroep: deskundigheidsbevordering
  • De werkgroep wetenschap

Pijler Samenwerking

Activiteiten gericht op samenwerking met relevante partijen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

  • Werkgroep samenwerking

“Samen met de beroepsvereniging V&VN VS maken we ons sterk voor professionalisering van het beroep verpleegkundige specialist.”

Contact

© 2021 Netwerk VS Diabetes. Alle rechten voorbehouden.

Laatste wijziging: 14 september 2021 

Waar bent u naar op zoek?