Jouw mening is nodig!

Voor het verder professionaliseren van ons netwerk, en het op de kaart zetten van de VS Diabetes willen we graag jouw mening weten over een aantal zaken.

Zo kijken we naar de invulling van de jaarlijkse bijeenkomsten, de invoer van een eigen bijdrage voor de netwerkbijeenkomst in november en het combineren van onze eigen netwerkbijeenkomst met deelname aan de ADDRM. Een wetenschappelijk programma dat goed aansluit bij onze missie en visie.

Voor de nabije toekomst (1-1.5 jaar) zijn we op zoek naar versterking binnen het bestuur. Op termijn maken we graag ruimte voor jonge, enthousiast leden binnen ons netwerk. Alleen op die manier kunnen we verder met onze missie “De VS Diabetes versterkt de zorg”. Overweeg je een bestuursfunctie? Laat het ons weten, en neem ons ook mee in de mogelijke belemmeringen. We helpen je graag!

Deel jouw mening via onderstaande vragenlijst

Eigen bijdrage
Om de continuïteit van het netwerk te borgen/ intensiveren en de kwaliteit van de scholingen hoog te houden, overweegt het bestuur een eigen bijdrage in te voeren voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst in november.

Netwerkbijeenkomst combineren met ADDRM
De scholingscommissie overweegt de netwerkbijeenkomst te organiseren op de dag voorafgaand aan de ADDRM. Op die manier wordt de mogelijkheid geboden beide bijeenkomsten te combineren door het op dezelfde locatie (WICC in Wageningen) te organiseren.

 

Netwerkbijeenkomst 2024

Op woensdag 13 november aanstaande vindt de netwerkbijeenkomst plaats.

Laatste nieuws

Podcast ramadan en diabetes

In deze maandelijkse podcast praten de mensen van Stichting Langerhans je bij over actuele zaken rondom...

Topics van de ATTD voor de klinische praktijk

In deze video neemt Fatima Malki de kijker mee in de highlights van de ATTD. Daarnaast...