Het beleid voor 2024 is vastgelegd

In het jaar 2023 hebben we ons 5-jarig bestaan van het netwerk gevierd met een terugblik op de activiteiten en resultaten. Kernactiviteiten in 2023 waren gericht op:

a) positionering van de VS Diabetes,
b) het onderzoeken naar de rol van eventuele samenwerkingspartners en
c) de benodigde (financiële en mankracht) ondersteuning voor een gezond netwerk.

Hierbij onderzoeken we ook wat onze beroepsvereniging V&VN VS hiervoor voor ons kan betekenen. De werkgroep deskundigheid is erg actief geweest met het organiseren van twee leerzame en inspirerende netwerkdagen én zijn ook in 2023 al gestart met de voorbereiding voor de scholingen in 2024.

Het beleid voor 2023 is vastgelegd in het jaarplan 2023. Dit jaarplan is gebaseerd op het strategisch coaching plan dat in samenwerking met Cathelijne Geervliet- Verhoeven en Rutger van der Lee is opgesteld (december 2022).
Het jaarverslag rapporteert over de activiteiten en welke doelen gerealiseerd zijn. Tweemaal per jaar organiseert het netwerk een algemene ledenvergadering. Het jaarverslag 2023 en het jaarplan 2024 worden tijdens de ALV op 22 maart 2024 voorgelegd en vastgesteld door de leden.

 

Download presentatie ALV    Download jaarverslag    Download jaarplan

Netwerkbijeenkomst 2024

Op woensdag 13 november aanstaande vindt de netwerkbijeenkomst plaats.

Laatste nieuws

Jouw mening is nodig!

Voor het verder professionaliseren van ons netwerk, en het op de kaart zetten van de VS...

Podcast ramadan en diabetes

In deze maandelijkse podcast praten de mensen van Stichting Langerhans je bij over actuele zaken rondom...

Topics van de ATTD voor de klinische praktijk

In deze video neemt Fatima Malki de kijker mee in de highlights van de ATTD. Daarnaast...